محدودیت استفاده

با در نظر گرفتن شرایط مناسب برای دسترسی به سرویس محدودیتی را برای مطمین شدن از استفاده نشدن بیش از حد قرار دادیم (با توجه به اینکه ما در حال ارایه سرویس رایگان بدون تبلیغات هستیم). این به طور عمده برای محافظت در برابر استفاده بیش از حد خدمات به صورت خودکار به جای کاربران عادی در نظر گرفته شده است. محدودیت‌های جاری:

نوع کار محدودیت (در ساعت) محدودیت (در روز)
کوتاه‌سازی لینک ۲۰۰ ۴,۸۰۰
بازدید از لینک کوتاه ۳,۶۰۰ ۸۶,۴۰۰
دیدن تجزیه و تحلیل لینک ۶۰ ۱,۴۴۰

این محدودیت برپایه هر IP اجرا می‌شود، به طور کلی شما فقط با یک دستگاه یا سرور از خدمات ما استفاده می‌کنید. مانند برنامه‌های برپایه API در انواع رایانه‌ها یا موبایل‌ها، افزونه‌های مرورگر و دیگر استفاده کنندگان. به طور معمول این محدودیت اجرا نمی‌شود. توجه داشته باشید این محدودیت به طور خاص برای هر روز نیست، محاسبه برپایه بالاترین استفاده شما به صورت ساعتی است.

همچنین این محدودیت امکان ترکیب شدن را دارد، برای نمونه: شما نمی‌توانید از ۳,۶۰۰ لینک بازدید کنید و همچنین ۲۰۰ لینک کوتاه در یک ساعت ایجاد کنید.