حریم شخصی

در wpu.ir ما هیچ اطلاعات شناسایی شخصی را جمع‌آوری نمی‌کنیم. فقط اطلاعات لازم برای فراهم‌سازی سرویس لینک کوتاه (مانند آدرس‌های بلند دریافت شده)، اطلاعات لازم برای شناسایی و ردیابی سوء‌استفاده گران از خدمات (مانند آدرس IP) و مجموع اطلاعات برای تجزیه و تحلیل لینک‌ها به صورت فردی (مانند مرورگر و کشور کلیک/بازدید کننده).

ما در صورت نیاز اطلاعات را به اشتراک می‌گذاریم با سرویس‌های Third party (شخص سوم) برای شناسایی و ردیابی سوء‌استفاده‌گران یا جلوگیری از سوء‌استفاده در آینده (نمونه ممکن هست ما آدرس‌ها را به سرویس شخص سومی ارسال کنیم برای شناسایی لیست‌های سیاه و آدرس‌های مخرب یا کاربران سوء‌استفاده‌گر). زمانی که شما تصویر رمزینه ایجاد می‌کنید، ما لینک کوتاه را به گوگل می‌دهیم، به این خاطر که ما از Charts API برای این کار استفاده می‌کنیم.

لینک‌های کوتاه wpu.ir خصوصی نیستند. سرویس‌های شخص سوم به سادگی می‌توانند لینک‌های کوتاه استفاده شده را حدس بزنند، بنابراین از wpu.ir برای لینک به داده‌های حساس و امنیتی خودداری کنید.

آمار ناشناس لینک‌های کوتاه ایجاد شده (مانند تعداد بازدید آنها، تاریخ ایجاد) به صورت خصوصی نیستند در سایت و برای هر فردی در دسترس هست.